×
×

Публічна інформація

Надання публічної інформації Центр матері та дитини ім. Руднєва здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Електронна адреса: dgkb3rudnev@gmail.com

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами і на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
3) підпис і дату.

Фінансова звітність

Фінансова звитність за 2020 рікСкачать

Структурне обстеження підприємства

Cтруктурне обстеження підпріємства за 2020 рікСкачать

Інформація про публічні закупівлі