×
×

Про наше відділення

Педіатричне відділення

З 2002 року у скаді центру було створено педіатричне відділення для дітей з перинатальною патологією, що на той час було унікальним явищем для системи охорони здоров’я України, оскільки реабілітаційні заходи проводились не тільки при неврологічних розладах, а і при різноманітної соматичної патології, зокрема виходжування та індівідуальне сплановане спостереження дітей після хірургічної корекції вад розвитку, різноманітних захворювань обміну речовин та інш.

В подальшому, згідно викликам часу, які виникли перед системою охорони здоров’я України, з’явилась необхідність поділу на педіатричне відділення та відділення реабілітації дітей з перинатальною патологією.

На сьогоднішній час педіатричне відділення є форпостом педіатрії в регіоні. На базі відділення осуществляетяс високоспеціалізована і високотехнологічна медична допомога дітям з гострою патологією (зокрема гострі захворювання респіраторної системи), хронічною патологією (гіпотрофії різного генезу, захворювання сечовидільної системи та ін.), дітям зі складною комбінованою, мультиорганной патологією, в тому разі вродженого і генетично-детермінованого генезу.

Допомога дітям від 0 до 18 років надає мультидисциплінарна команда висококваліфікованих фахівців — педіатрів, нефрологів, дитячих неврологів, хірургів, кардіохірургів, отоларингологів, ортопедів, офтальмологів, кардіологів, пульмонологів.

При необхідності, за показаннями проводяться різноманітні лабораторні та інструментальні дослідження — ультразвукові дослідження, цифрова рентгенографія, магнітно-резонансна томографія, ангіографія, ендоскопічні методи дослідження, різні біохімічні дослідження з використанням сучасної лабораторної апаратури.

При необхідності, в рамках межгоспітального співпраці проводяться дослідження, консультації спецілістов з інших дитячих госпіталів і лабораторій, в тому числі і зарубіжних.

Також педіатричне відділення тісно співпрацює з педіатричних кафедр ДМУ: на базі відділення проходять практичне навчання студенти і лікарі-інтерни, в тому числі й іноземні колеги, проводяться консультації співробітниками педіатричних кафедр ДМУ.

Педіатричне відділення насамперед є командою високодосвідчених і грамотних фахівців і складається з лікарів, медичних сестер, молодших медичних сестер.

Велика частина лікарів педіатричного відділення є лікарями вищої та першої кваліфікаційних категорій, регулярно беруть участь у світових педіатричних подіях, публікуючись в різних фахових виданнях, обмінювались професійним досвідом з колегами з інших країн, зокрема в італійському шпіталі «СIVILI DE BRESCIA».

Медичні сестри педіатричного відділення це професіонал вищої та першої кваліфікаційної категорії, що виконує весь спектр регламентованих маніпуляцій в дитячому віці.

E-mail відділення: rpediatricdepartment@gmail.com

Наші лікарі